2024-07-21

Etyka i chmura – opanowanie techniki prawnej w USA

Etyka prawnika i chmura są coraz ważniejszym tematem, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że technologia rozwija się w astronomicznym tempie. Wygląda na to, że każdego dnia pojawia się aktualizacja oprogramowania do pobrania, nowa, gorąca aplikacja do zainstalowania lub nowa rewolucyjna technologia. Pomyśl o tym w ten sposób, ile razy w ciągu ostatniego tygodnia coś aktualizowałeś na swoim telefonie / tablecie (a przynajmniej dostałeś powiadomienie, że aktualizacje są dostępne)? Czasami aktualizowałem aplikację tylko po to, aby natychmiast otrzymać powiadomienie, że dla tej samej aplikacji dostępna jest kolejna aktualizacja. Biorąc pod uwagę wymagania etyczne, z którymi prawnicy muszą się zmierzyć, w jaki sposób można zintegrować te nowe technologie z praktyką?

Na szczęście komitety etyczne wielu państwowych stowarzyszeń adwokackich już zapewniły wytyczne dla potencjalnie innowacyjnej technologicznie kancelarii prawnej. Do tej pory 20 stanów wydało opinie etyczne na temat przetwarzania w chmurze, przy czym 17 stanów odnosiło się konkretnie do „chmury”, a kolejne trzy stwierdziły, że wykorzystują technologie, na których opiera się chmura. ABA utrzymuje nawet moduł śledzący, specjalnie dla opinii na temat etyki i chmury.

Jaka jest interakcja między etyką a chmurą?

Czy zasady etyki zezwalają prawnikom na korzystanie z chmury? Krótka odpowiedź brzmi: tak – prawnicy mogą korzystać z chmury. Do tej pory każdy stanowy Komitet Etyki zajmujący się kwestią przetwarzania w chmurze doszedł do wniosku, że korzystanie z systemów chmurowych jest dozwolone w ich wersji Modelowej Reguły Postępowania Zawodowego 1.6, która dotyczy Poufności. Modelowa reguła 1.6 stwierdza (częściowo): „Prawnik nie ujawnia informacji związanych z reprezentacją klienta, chyba że klient wyrazi świadomą zgodę…”. Chociaż każdy stan uchwalił własną wersję Reguły modelu 1.6, różnice są niewielkie, a znaczenie jest takie samo. Weźmy na przykład nowojorską zasadę 1.6 (prawdopodobnie najbardziej zmodyfikowaną ze wszystkich wersji reguły modelowej), która, jak cytowano w stanie Nowy Jork 842 (2010), stwierdza:

„Prawnik nie może świadomie ujawniać poufnych informacji… ani wykorzystywać takich informacji na niekorzyść klienta lub na korzyść prawnika lub osoby trzeciej, chyba że:
(1) Klient wyraża świadomą zgodę zgodnie z definicją w regule 1.0 (J)… ”
Oczywiście, i jak każdy prawnik wie, poufny charakter informacji naszych klientów w ramach przywileju adwokat-klient jest święty. W związku z tym prawnicy w Stanach Zjednoczonych (a nawet na całym świecie) mają wysokie standardy ochrony tych informacji. Jak wskazuje znaczna większość Opinii Etyki dotyczącej przywilejów i poufności dla prawników i klientów, kancelariom prawnym nie tylko zabrania się ujawnienia tych informacji. Muszą „pilnie zachować zaufanie klienta, niezależnie od tego, czy są sprowadzone do formatu cyfrowego, papierowego lub w inny sposób”. Patrz N.Y County 733 (2004).
Jednak niezależnie od tego, czy zajmują się one utrzymaniem zaufania klientów ogólnie, czy w kontekście niektórych nowych technologii, komisje etyczne w całym kraju uznają, że żaden system nie jest doskonały. Komitet Doradczy ds. Etyki Zawodowej w New Jersey starannie uchwycił rzeczywistość sytuacji, stwierdzając, że utrzymując zaufanie,
„Nie oznacza, że ​​prawnik absolutnie i ściśle gwarantuje, że informacje będą całkowicie niewrażliwe na wszelki nieuprawniony dostęp. Taka gwarancja jest niemożliwa, a prawnik nie może zagwarantować przed nieuprawnionym dostępem do informacji elektronicznych, niż może zagwarantować, że włamywacz nie włamie się do jego archiwum lub że ktoś nie będzie nielegalnie przechwytywał jego poczty ani kradł faksu. ”
Czy istnieją jakieś wymagania etyczne dotyczące korzystania z chmury?
Więc jaki jest zatem standard etyczny, którym podlegają prawnicy korzystający z chmury? Na szczęście jest to ten sam standard, co we wszystkich innych przypadkach związanych z utrzymaniem zaufania klienta – rozsądna ostrożność. Dla prawników zastanawiających się, co dokładnie stanowi rozsądną ostrożność, jeśli chodzi o chmurę i inne technologie internetowe, komisje etyczne przedstawiły pewne wskazówki.
Każdy stan dostarczył (ogólnie niewiążące) wytyczne i, podobnie jak w przypadku wszystkich innych spraw w świecie prawnym w USA, wytyczne każdego stanu są nieco inne. Jednak pomimo tych różnic pojawiło się kilka wspólnych tematów:

* Zachowaj należytą staranność wobec swojego dostawcy usług w chmurze, w tym przejrzyj umowy serwisowe i środki bezpieczeństwa.
* Upewnij się, że masz nieograniczoną własność i dostęp do danych, w tym możliwość trwałego usuwania danych.
* Skonsultuj się z ekspertem, jeśli brakuje specjalistycznej wiedzy prawniczej w zakresie technologii.
* Zapewnij odpowiednią kopię zapasową swoich danych.
* Oceń charakter danych przechowywanych w chmurze i, w przypadku wysoce poufnych informacji, rozważ uzyskanie zgody klienta.
* Bądź na bieżąco ze zmianami w przepisach / regulacjach dotyczących prywatności, w ustawie o przywilejach pełnomocnika i klienta oraz o postępach technologicznych, które mogą naruszać prywatność / przywilej.
* Sprzedawca musi mieć możliwy do wyegzekwowania obowiązek zachowania poufności i bezpieczeństwa i powinien powiadomić prawnika, jeśli zostanie dostarczony z siłami dla danych klienta. Zobacz etykę ABA i narzędzie do śledzenia opinii w chmurze
Na szczęście główni dostawcy platform chmurowych, na których budowane są najbardziej renomowane aplikacje chmurowe – takie jak Microsoft Azure – stosunkowo łatwo spełnili wiele z tych wytycznych. Microsoft Azure ma wiele branżowych i rządowych certyfikatów bezpieczeństwa danych, w tym HIPAA / HITECH. Ponieważ wiele firm zajmujących się postępowaniami cywilnymi zajmuje się danymi chronionymi przez HIPAA, ten certyfikat stanowi długą drogę do spełnienia wymogów etycznych prawnika. Microsoft Azure spełnia również wymaganie siódme – nie ujawnia żadnych danych bez Twojej zgody lub prawidłowo wykonanego nakazu. W przypadku otrzymania prośby o dostęp do twoich danych (czy to z ważnym nakazem, czy bez), zostaniesz natychmiast powiadomiony, umożliwiając ci podjęcie odpowiednich kroków w celu spełnienia twoich etycznych obowiązków.
Wybierając dowolny system oparty na chmurze, taką platformę do zarządzania sprawami, firmy prawnicze powinny szukać rozwiązań zaprojektowanych specjalnie dla Legal Cloud. Niektóre produkty zostały zaprojektowane specjalnie dla kancelarii przez zespoły prawników. Oznacza to, że poufność klienta, bezpieczeństwo danych, a co za tym idzie – etyczna zgodność zostały wbudowane w same DNA tych systemów. Czy jest lepszy sposób na zapewnienie zgodności etycznej niż subskrypcja systemu zaprojektowanego dla prawników przez prawników, hostowanego na platformach zgodnych z HIPAA?
Dzięki szybkiemu postępowi technologicznemu, zwiększonemu popytowi klientów i opłacalności systemów opartych na chmurze, branża prawna została zmuszona do szybkiego zajęcia się kwestiami etyki prawników i chmury, nowych technologii prawnych, aplikacji itp. , doświadczony technologicznie prawnik i wszyscy milenium, którzy nie praktykują prawa, wiadomość jest dobra. Przetwarzanie w chmurze pozostanie dla legalnego przemysłu, a przestrzeganie zasad etycznych jest w rzeczywistości łatwe! Może czasy naprawdę się zmieniają.

More Stories

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.